Història del museu

El Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal és un equipament cultural que està ubicat en el Col·legi Pitàgores, un edifici situat al carrer Pitàgores, al nord de la vila i al costat mateix de l’escola pública i de la llar d’infants.

L’edifici, al qual s’hi accedeix des de la plaça tancada Marc Vitruvi, té les entrades accessibles a tots els serveis del museu sense deixar opció a barreres arquitectòniques. La planta baixa consta d’un hall, una sala d’exposició permanent, uns serveis i un magatzem. La primera planta consta de dues sales: la sala pobles de colonització i la sala d’actes.

El MAU mostra al visitant l’arquitectura i l’urbanisme al llarg del temps i de forma especial al segle XVIII i a la vila d’Almacelles. Pren protagonisme de forma molt especial l’urbanisme reticular present en totes les ciutats que mostra. Al visualitzar les ciutats a vista d’ocell el museu permet fer una lectura de les ciutats diferent a la que es pot fer a peu de carrer. Una manera pràctica d’interpretar les ciutats i d’entendre també la practicitat d’un urbanisme que s’ha emprat arreu del món al llarg dels temps.

Des dels primers assentaments en el Neolític fins a l’actualitat, passant pel món clàssic i les seves ciutats, el món medieval amb la seva arquitectura romànica i gòtica, el Renaixement i les fortificacions, la ciutat hispanoamericana, la ciutat barroca i el Neoclassicisme, el fenomen de les Noves poblacions, la Il·lustració i la nova vila d’Almacelles, la ciutat industrial i el model dels grans eixamples i la ciutat postindustrial.