La Comissió d’Urbanisme de Lleida al museu

la fotoAquest dimecres dia 11 de febrer, el museu acull la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat. Es tracta de la comisssió que se reuneix cada mes a fi de tractar temes i actuacions que afecten al territori, concretament a les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. Temes com: autoritzacions d’obres en sòl no urbanitzable, informar estudis de detall, informes sobre l’autorització d’usos i obres provisionals, emetre informes en el procediment d’avaluació ambiental i 
resoldre expedients de planejament

Formen part de la comissió: el director general de Territori i Urbanisme, el subdirector general d’Urbanisme, la secretària i els vocals