Museu d'Arquitectura i Urbanisme "Josep Mas Dordal"

Almacelles

Carrer Pitàgores, 2
25100 Almacelles
Telèfon: 973 74 20 01
mau@almacelles.cat

El proppassat 21 de desembre, els membres del Patronat de la Fundació del museu es van reunir amb la finalitat d’aprovar el reglament de funcionP1030912ament i els pressupostos, per a l’any 2017.

Els membres assistents foren la Sra. Maria Lluïsa Granero que va actuar com a presidenta per l’absència del president el Sr. Josep Ibarz, la Sra. Vanesa Olivart, la Sra. Montserrat Noró i el Sr. Josep Maria Doblas. Excusaren la seva presència el Sr. Carlos Nicolàs i la Sra Rosa Pujol.

Les propostes foren aprovades per unanimitat dels pressents, fet que garanteix el bon funcionament de la institució i la continuïtat de la feina que s’està fent des de fa anys.