Serveis: visites i itineraris

Visites guiades i itineraris per descobrir el municipi

  1. Visites guiades: exposició permanent i exposició temporal

Les visites guiades pel personal del museu es faran en català i/o castellà. Es disposa de resums en altres llengües com anglès i francès.

Les visites a les sales per part del personal no suposen un cost afegit al cost de l’entrada al museu

 

  1. Itineraris:

Els itineraris poden ser sol·licitats pels visitants i les tarifes a aplicar seran les que consten en l’apartat de tarifes.

Itinerari 1

Museu + Centre Històric: Consisteix en una visita al museu i completar-la amb un recorregut pel Centre Històric a fi de conèixer el naixement de la nova vila d’Almacelles amb la seva arquitectura i el seu urbanisme

Itinerari 2

Museu + jaciment arqueològic El Vilot: Consisteix en fer una visita al jaciment arqueològic i completar-la amb una visita al museu

Itinerari 3

Museu + Parc d’Europa: Consisteix en conèixer el Parc d’Europa i la seva oferta cultural i complementar-la amb una visita al museu.