Última reunió del Patronat en aquest 2016

El proppassat 21 de desembre, els membres del Patronat de la Fundació del museu es van reunir amb la finalitat d’aprovar el reglament de funcionP1030912ament i els pressupostos, per a l’any 2017.

Els membres assistents foren la Sra. Maria Lluïsa Granero que va actuar com a presidenta per l’absència del president el Sr. Josep Ibarz, la Sra. Vanesa Olivart, la Sra. Montserrat Noró i el Sr. Josep Maria Doblas. Excusaren la seva presència el Sr. Carlos Nicolàs i la Sra Rosa Pujol.

Les propostes foren aprovades per unanimitat dels pressents, fet que garanteix el bon funcionament de la institució i la continuïtat de la feina que s’està fent des de fa anys.