El museu amb els establiments comercials i de restauració

Des de que el museu va obrir les seves portes, va tenir molt present la difusió del establiments comercials i de restauració que hi ha a la vila. Les actuacions fetes en aquesta curta vida que té la institució, han estat diverses i prou visibles. En són un bon exemple el fet de conduir els grups, que visiten el museu, pel centre de la vila a fi que puguin conèixer els establiments oberts al públic. Entrar en una botiga i comprar, seure en una cafeteria i prendre alguna cosa formen part d’aquesta dinàmica.

Donat que el museu fa funcions d’oficina de turisme, posa sempre a disposició del visitant forani, informació dels establiments on aquest pot acudir per fer un àpat, esmorzar, dinar o simplement fer un cafè o prendre un refresc. Amb aquesta idea, el museu facilita mitjançant díptics i carrerers la relació dels establiments de restauració així com altra informació de la vila.

Amb la idea que un museu ha de ser quelcom més que una institució dedicada a la conservació i difusió de la cultura i del patrimoni, continuarà treballant per donar tot el suport que sigui necessari als establiments comercials, de restauració i d’altres serveis d’Almacelles

res def